image image Policy

พิธีมอบวุุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล่นใบ


วันที่ 20 พ.ค.2559  เวลา 14.00 น. 
น.อ.บงกช ขยันการ  หน.สำนักงาน ฯ สัตหีบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมแล่นใบเบื้องต้น
จาก โรงเรียน เพลินพัฒนา จำนวน 24 คนผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox