image image Policy

สมาคมแข่งเรือใบฯเปิดการอบรมแล่นในขั้นสูง


วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559 สมาคมแข่งเรือใบฯ  เปิดการอบรมแล่นใบชั้นสูง(Advance Course)
โดยมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน  125 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรเยาวชน
จำนวน 80 คน และหลักสูตรบุคคลทั่วไป จำนวน  45 คน จากทั่วประเทศและจากชมรมเรือใบต่างๆ
ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม โดยนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรแล่นใบชั้นสูง  จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ
ในรายการระดับสากล(International)และยังได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้อีกด้วย
ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox