image image Policy

พิธีเปิดโครงการฝึกร่วมไทย-ญี่ปุ่น 2016


น.อ.บงกช  ขยันการ  หัวหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯสัตหีบ  ประธานเปิดโครงการฝึกร่วมไทย-ญี่ปุ่น 2016 ครั้งที่10  ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. 2559  โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการฝึก จำนวน  39 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาเรือใบประเภทอ๊อฟติมิตส์  19 คน เรือใบประเภท 420 จำนวน  2  คน เจ้าหน้าที่ 5 คน และผู้ปกครอง 13 คน และนักกีฬาเรือใบไทยจำนวนเท่ากันกับนักกีฬาญี่ปุ่นโดยจับคู่เป็นเพื่อนบั๊ดดี้กัน  เป็นเพื่อนร่วมห้องกัน และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  โดยนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนอกจากจะได้เพิ่มศักยภาพทางกีฬาแล้วยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของชาวไทยกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น  อีกด้วยผู้บันทึก admin

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox