image image Policy

ทดสอบร่างกาย นักกีฬาครั้งที่ 3 เพื่อเช็คความพร้อม ของสมรรถนะทางร่างกาย วันที่ 19 มี.ค. 59 เวลา 07.00 - 09.30


ด้วยสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดนโยบายเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬาเรือใบแบบยั่งยืน และปรับพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายเพื่อการพัฒนาสู่การแล่นใบสู่ระดับนานาชาติ จึงจึงทำการทดสอบร่างกายนักกีฬาเรือใบ ตามรายระเอียดดังนี้
1.วิ่ง 1.62 กม.
2.ดึงข้อ หรือ โหนตัว
3.ลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที
4.ยึดพื้น ภายในเวลา 2 นาที
5.เตะ back flutter kick (เตะสลับขา) ภายในเวลา 2 นาที
6.hallo darling (ฉีกขาด้านข้าง) ภายในเวลา 2 นาที
โดยรายงานตัวกับ น.อ.บงกช ขยันการ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ สวน happy สนามวิ่ง กองเรือยุทธการ บริเวณราวดึงข้อ สนามบาสเก็ตบอล เพื่อทำการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย โดยพร้อมเพียงกัน
               ลงชื่อ น.อ.บงกช ข.
            หน.สำนักงาน (ส่วนแยก) สัตหีบ
ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox