image image Policy

รายงานผลการแข่งขันเรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า 2018


ผลการแข่งขันเรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า 2018  ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ทำการนับคะแนนจากผู้ที่มีแต้มเสียน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะประจำวัน จากนักกีฬาทั้งประเทศไทยและต่างประเทศที่ร่วมชิงชัย โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 

DAY 2 
DAY 1 
- เรือใบประเภท OK Dinghy ที่ 1 จ่าเอก ธนกานต์ ก่อเกิด มีแต้มเสีย 5
- เรือใบประเภท Super Mod ที่ 1 จ่าเอก ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ มีแต้มเสีย 4
- เรือใบประเภท 470 ที่ 1 นายนาวี ธรรมสุนทร (นายเรือ), นายณัฐ บุตรมารศรี (ลูกเรือ) มีแต้มเสีย 2
- เรือใบประเภท Hobie 16 ที่ 1 พันจ่าเอก ธีระพงษ์ วาติบุญเรือง (นายเรือ), นางณัฐภัสสร วชิราพงศ์สิน (ลูกเรือ) มีแต้มเสีย 3
- เรือใบประเภท Laser Open ที่ 1 จ่าตรี กีระติ บัวลง มีแต้มเสีย 2
- เรือใบประเภท Optimist ที่ 1 เด็กชายพันวา บุนนาค มีแต้มเสีย 3
- เรือใบประเภท 420 ที่ 1 นางสาวกมลชนก กล้าหาญ (นายเรือ), นางสาวนิชาภา ไหวไว (ลูกเรือ) มีแต้มเสีย 2
- เรือใบประเภท Platu ที่ 1 นายอิทธินัย ยิ่งศิริ มีแต้มเสีย 4 
ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox