image image Policy

ผลการแข่งขัน


กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬา 7,000 คน จากทั้งหมด 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการแข่งขันฟุตบอล จะเริ่มแข่งขันวันที่ 29 พฤษภาคม ก่อนพิธีเปิด

สิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกในฐานะเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2011 ที่กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเลมบัง อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ โดยสิงคโปร์เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในปี 2007 และ 2013 แต่สิงคโปร์ไม่พร้อมจัดการแข่งขัน เนื่องจากคาดว่าการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่จะมีความล่าช้า

เครดิต วิกิพีเดีย

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox