image image Policy

เปิดรับสมัครแข่งขันคัดเลือกตัว


          ประกาศสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัครแข่งขันคัดเลือกตัว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
2017 Laser Standard World Championship ณ ประเทศโครเอเชีย
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
แข่งขันคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.ค.2560
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox