image image Policy

สรุปมติที่ประชุม วันที่ 20 ธ.ค.2559


สรุปมติที่ประชุม วันที่ 20 ธ.ค.2559

 

1. ประขุมครั้งหน้าให้ ผจก.สัตหีบเสนอแผนสนามฝึกซ้อม นักกีฬา

2. และเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประขุมประจำปี เพื่อนำเสนอ year planner 60  พร้อมแจ้งและตรวจสอบสมาขิกภาพ(ต้องเข้าร่วมประชุม 2 ครัง/ปี)

3. ให้พิจารณาส่ง นักกีฬา ไปแข่งที่อินเดียในครั้งต่อไป

4. ผู้จัดการสัตหีบดูแลสุขลักษณะ ความเป็นอยู่ นักกีฬา

5. ติดต่อบริษัทติดตั้ง CCTV ทั้งจาก กทม. ใน พื้นที่พิจารณา อีกครั้ง

6. ผู้จัดการสัตหีบเสนอแผนเก็บตัว นักกีฬาช่วงปีใหม่ขึ้นอนุมัติ งป.ค่าที่พัก อาหารในการเก็บตัว นักกีฬา

7. ให้ขึ้นเรื่องแผนกาเดินทาง งป.รายการแข่งที่ ลังกาวีให้ส่ง นักกีฬา 40 คน

8. รับทราบจ้าง Nick เป็น coach ให้อนิรุธเสนอในที่ประขุมอีกที

9. เก็บตัว นักกีฬาแบบ full time ช่วงปิดเทอมใหญ่ให้ใช้ อาคารสมุทรกีฬาและ 3 เดือนสุดท้ายเก็บแบบแบ่งเวลา

10. ทำแผนออกกำลังนักกีฬา ให้ที่สมรรถนะแข็งแกร่งโดย วิ่งทางไกล

11. ให้เแยกการคัดตัวซีเกม/ โอลิมปิค เพื่องานบริหาร งป.

12. รับทราบเรื่อง  ครูสอน 2 ใบ ให้กลับมาสอน จ.อ.กิตติพง จำบาง

13. ให้ น.ท.หญิง มธุศรฯ ช่วยงานด้านติดต่อ ตปท. /การสม้คร-ส่งเข้าแข่งขัน ตปท.

14. ปตท.สผ. และTHAI BEV. พร้อมจะสนับสนุน งป.ที่นอกเหนือจากที่ กกท.ไม่อนุมัติให้สมาคมฯ

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox