image image Policy

สรุปมติที่ประชุมสมาคม ฯ 28 พ.ย. 59


สรุปมติที่ประชุมสมาคม ฯ 28 พ.ย. 59 ดังนี้

1. ให้ ผจก.สนง.ส่วนแยกสัตหีบ เก็บข้อมูลผลการฝึกสอนพร้อมกับถ่ายวีดีโอการสอนของ Mr. Nick Roger 
2. ให้ ผจก.สนง.ส่วนแยกสัตหีบ ประสาน Mr. Nick Roger ให้หาโค๊ชคนอื่นที่จะสามารถแนะนำให้กับสมาคมฯ
3. อนุมัติให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการภูเก็ต คิงคัพ 2017 ระหว่าง 2-11 ธ.ค. 59 ในวงเงิน 1,200,000 บาท โดยใช้ งป.จากยอดอุดหนุน ทั้งนี้ให้ใช้จ่ายตามจริงโดยประหยัด กับอนุมัติให้เบิกยืมเงินจากสมาคมฯ ในวงเงินดังกล่าว
4. อนุมัติให้เข้าร่วมการแข่งขัน Asaf Youth Sailing Cup 2016 ที่อินเดีย ระหว่าง 12-19 ธ.ค. 59 โดยใช้ งป.ยอดบริจาคในวงเงิน 301,300 บาท
5. ให้ ผจก.สนง.สัตหีบ ทบทวน งป.ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2559
6. ให้ทบทวนพร้อมเสนอรายงานการขออนุมัติติดตั้งกล้อง CCTV ที่ สนง.ส่วนแยกสัตหีบ
7.  อนุมัติให้จัดทำ ส.ค.ส. 2560 ของสมาคมฯ
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox