image image Policy

สรุปมติที่ประชุม สมาคมฯ วันที่ 7 พ.ย.59


สรุปมติที่ประชุมสมาคมฯ วันที่ 7 พ.ย.59

1. ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์พิจารณาเปลี่ยนสนามในการคัดเลือกในครั้งที่ 2
2. อนุมัติให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวรอบแรก โดยนักกีฬาตัวจริงได้คนละ 300 บาทต่อวัน และอีก 600 บาทต่อวันให้จัดเป็นค่าที่พักและอาหารสำหรับตัวจริงและคู่ซ้อม
3. สำหรับทีม จนท.และโค๊ชที่มาดูแลนักกีฬาเก็บตัวให้เบิกค่าอาหารจากสมาคมฯ
4. ให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวรอบแรก ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้ทดสอบพัฒนาการอีกครั้งในอีก 2 เดือนถัดไป
5. อนุมัติให้นักกีฬาเรือใบ 420 และ 470 เดินทางไปร่วมแข่งขันรายการภูเก็ตคิงส์คัพ 2017 ที่ จว.ภูเก็ตใน ธ.ค. 59 โดยใช้ งป.สมาคมฯ
6. อนุมัติรับ นาย ชวนินทร์ แสงสว่าง เป็น จนท.วิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ 20 พ.ย.59 จนจบการแข่งขันซีเกมส์ ทั้งนี้ให้ทดรองงาน 3 เดือน รวมทั้งหาก กกท.ไม่สนับสนุน งป.ให้ใช้ งป.จากสมาคมฯ
7. อนุมัติให้จัดการแข่งขันรายการหัวหินรีกีตต้า 2027
8. อนุมัติให้ สนง.สัตหีบ ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน 28 พ.ย. 59 ที่ บริเวณ สนง.ส่วนแยก สัตหีบ
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox