image image Policy

เปิดการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29


 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559  น.อ.บงกช  ขยันการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันคัดเลือกตัวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏ กติกา  ระเบียบการแข่งขัน ต่าง ๆ  และการจับฉลากคัดเลือกเรือที่ใช้ใน
การแข่งขัน  เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox