image image Policy

ประกาศ YRAT เรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเรือใบ


ประกาศ YRAT
เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเรือใบเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันรายการ “THE CINNAMON OPTIMIST ASIAN & OCEANIAN CHAMPIONSHIP 2016 TRINCOMALEE , SRI LANKA  ,MAY 28 – JUNE 5” เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส คณะกรรมการ YRAT ได้พิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติให้ใช้ผลการแข่งขันในรายการ หัวหิน รีกัตต้า 2016 เป็นการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งขันรายการดังกล่าวข้างต้น
จึงแจ้งมาให้สมาชิกสโมสร และบุคคลทราบโดยทั่วกัน และพิจารณาส่งนักกีฬาเข้าลงคัดเลือกตัว
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox