image image Policy

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558


          วันที่ 7 มีนาคม 2559  เวลา 13.30 น.  สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ้มภ์  จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 6  กองบัญชาการกองทัพเรือ  พื้นที่วังนันทอุทยาน  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพ ฯ  โดย พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์   นายกสมาคม ฯ  เป็นประธาน   มีสโมสรสมาชิก  สมาชิกบุคคล   และผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมประชุม   โดยแถลงผลการดำเนินการใน ปี 2558  ที่ผ่านมา (เป็นวิดีทัศน์)  ฯลฯ และแผนการดำเนินงานในปี 2559  ที่สำคัญคือ การจัดการแข่งขันเรือใบรายการ  "การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสครบรอบ 50 ปี  แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ 19 เมษายน พ.ศ.2509"  ในวันที่ 19 เม.ย.2559   โดยนักกีฬาแล่นใบข้ามอ่าวไทย จาก ชายหาด โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ไปที่ อ่าวเตยงาม  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และการแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2016  ระหว่างวันที่ 20 - 26 เม.ย.2559 บริเวณชายหาด โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช  รีสอร์ท  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  เป็นการชิงแชมป์แห่งประเทศไทย มีเรือหลายประเภท
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox