image image Policy

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558


เรียน คณะกรรมการ  สมาชิก และสโมสรสมาชิก  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ขอได้โปรดกรุณาตอบรับหรือขัดข้องที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5455 หรือ 0 2472 0852 และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย 
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox