image image Policy

ประกาศการแข่งขันเรือใบ รายการ Children Day Regatta 2016 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559


สถานที่แข่งขัน

การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ณ อ่าวดงตาลหน้าศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ หมวดเรือใบเยาวชนแห่งประเทศไทย


ประเภทเรือที่แข่งขัน

Optimist Open แยกเป็น Division A และ Division B

Enterprise (คู่ผสม ชาย – หญิง)

Laser Open

Hobie 16 Open


ผู้สนใจยืนใบสมัครที่ สำนักงาน สัตหีบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 438594 หรือ 086 8164161

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox