image image Policy

ให้นักกีฬาเรือใบที่สังกัดสมาคมฯ ร่วมทดสอบร่างกาย


ประกาศนักกีฬาเรือใบ

                ด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดนโยบายเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬาเรือใบแบบยั่งยืน และปรับพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายเพื่อการพัฒนาสู่การแล่นใบสู่ระดับนานาชาติ จึงขอกำหนดให้นักกีฬาเรือใบที่สังกัดสมาคมฯ ร่วมทดสอบร่างกาย ตามรายละเอียดดังนี้

                1. วิ่ง 1.62 กม.
                2. ดึงข้อ หรือ โหนตัว
                3. ลุกนั่ง ภายใจเวลา 2 นาที
                4. ยึดพื้น ภายในเวลา 2 นาที
                5. เตะ
back flutter kick (เตะสลับขา) ภายในเวลา 2 นาที
                6.
Hallo darling (ฉีกขาด้านข้าง) ภายในเวลา 2 นาที

โดยให้นักกีฬาเรือใบทั้งหมด รายงานตัวกับ น.อ.บงกช  ขยันการ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ สวน happy สนามวิ่ง กองเรือยุทธการ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยพร้อมเพียงกัน 

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox