image image Policy

รับสมัครนักกีฬาเรือใบแข่งขันคัดเลือกตัว รายการ 45 ISAF Youth Sailing World Championship 2015


รับสมัครนักกีฬาเรือใบแข่งขันคัดเลือกตัว รายการ 45 ISAF Youth Sailing World Championship 2015

สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ สัตหีบ ขอยกเลิกประกาศ ที่ 2/2558 ลง 16 กันยายน 2558 เรื่องรับสมัครนักกีฬาเรือใบแข่งขันคัดเลือตัว รายการ 45 ISAF Youth Sailing World Championship 2015 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ สัตหีบ รับสมัครนักกีฬาเรือใบที่มีความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกตัว เพื่อเสนอสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่งไปร่วมการแข่งขัน รายการ 45 ISAF Youth Sailing World Championship 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559

ประเภทเรือใบ Laser Radial ชาย

กำหนดการรับสมัคร  บันนี้ ถึง 25 กันยายน 2558 เวลา 1200

กำหนดการคัดเลือกตัว ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 ณ สโมสรเรือใบโอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ทคลับ

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox