image image Policy

การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2562


พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอู่ทหารเรือธนบุรี  อาคารกองบังคับการกรมอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือการเตรียมการจัดการแข่งขันเรือใบรายการสัตหีบ รีกัตต้า 2019 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ    อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

    นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิชัยญาติ  อาคารนันทอุทยานสโมสร  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

   โดยภายหลังการประชุมในวันนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับมอบเงินสนับสนุน จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท โดยมี นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   ซึ่งการมอบเงินจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาเรือใบระหว่างสมาคมกีฬาแข่งเรือใบและบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่จะให้การสนับสนุนสมาคมแข่งเรือใบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ปีละ 15 ล้านบาทกรอบวงเงินรวม 45 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนและทดสอบสนามรวมถึงให้ผู้ฝึกสอนต่างประเทศที่มีประสบการณ์มาแนะนำเทคนิคให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนไทยการจัดหาอุปกรณ์ใบเรือและเรือใบที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมและแข่งขันอีกครั้งการสนับสนุนการจัดรายการนานาชาติสำคัญต่างๆ

 

 

 

ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox