image image Policy

พิธีพระราชทานรางวัลและปิดการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบ รีกัตต้า 2018


         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และปิดการแข่งขันเรือใบรายการสัตหีบรีกัตต้า 2018 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จขึ้นรับเหรียญรางวัลในโอกาสที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชัยชนะในครั้งนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถ ในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ นับเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ ของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระปรีชาสามารถต่อเรือด้วยพระองค์เอง โดยได้ทรงต่อเรือใบประเภท OK ขนาด 13 ฟุต ชื่อเรือ “เวคา” ทรงใช้เรือเวคาเป็นพระราชพาหนะเสด็จข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ข้ามอ่าวไทยเสด็จผ่านพื้นที่บริเวณนี้ ขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล โดยทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง 17 ชั่วโมงเต็ม และได้ทรงนำธงราชนาวิกโยธิน ที่ทรงนำข้ามอ่าวไทยมาด้วยปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน นำมาซึ่งความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี สำหรับการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบ รีกัตต้า ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถและเทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ อีกทั้งทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานักกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 

สำหรับการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบ รีกัตต้า 2018 มีเรือใบเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 172 ลำ โดยมีนักกีฬาจากประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 211 คน รวม 4 ประเทศ การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ผลการแข่งขันเรือใบทุกประเภท มีดังนี้

1. ชนะเลิศการแข่งขันแล่นใบทางไกล ครองรางวัลพระราชทานนิรันดร หางเสือ เรือพระที่นั่ง “เวคา” เป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ เรือใบ HOBIE 16 พันจ่า   เอก ธีรพงษ์ วาติบุญเรือง (นายเรือ) และ นางณัฐภัสสร วชิราพงศ์สิน (ลูกเรือ) สังกัดสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ 

2. การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (NATIONAL CHAMPIONSHIP) เรือใบประเภท SUPER MOD ชนะเลิศครองถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ จ่าเอก ปิยพงษ์ จันทรวงศ์ สังกัดสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ 

3. เรือใบประเภท LASER ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ จ่าตรี กีระติ บัวลง สังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4. เรือใบประเภท DOUBLE HANDED ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ นางสาวธีรดา ฟักแก้ว (นายเรือ) และ นางสาวปิยาพร เข็มแก้ว (ลูกเรือ) สังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. เรือใบประเภท 470 ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้แก่ นายนาวี ธรรมสุนทร (นายเรือ) และ นายณัฐ บุตรมารศรี (ลูกเรือ) สังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. เรือใบประเภท OPTIMIST กลุ่มที่ 1 ชนะเลิศครองถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้แก่ เด็กชายพันวา บุนนาค สังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox