image image Policy

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบ รีกัตต้า 2018


                    พลเรือเอก รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบ รีกัตต้า 2018 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 16 กรกฎาคม 2561โดยมี พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะนายททหาร ข้าราชการ ตลอดจนนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิด
                    ในปี พุทธศักราช 2543 สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทย มาเป็นการแข่งขันเรือใบระยะทางไกลชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง”เวคา” ซึ่งด้รวมการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกประเภทไว้ในรายการนี้ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ใช้พื้นที่ทะเลบริเวณอ่าวหัวหินเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน และได้ใช้ชื่อการแข่งขันเรือใบรายการ หัวหิน รีกัตต้า มาโดยตลอด ในปีนี้ กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบให้จัดการแข่งขันเรือใบรายการ “สัตหีบ รีกัตต้า 2018” ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 กรกฎาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เวคา” ข้ามอ่าวไทย จากวังไกลกังวล หัวหิน เสด็จผ่านพื้นที่บริเวณนี้ มายังอ่าวเตยงาม หน้ากองบัญชาการกรมนาวิกโยธิน เมื่อพุทธศักราช 2509 อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อพุทธศักราช 2510 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 
อีกทั้งทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานักกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
                    สำหรับประเภทเรือใบสำหรับการแข่งขัน “สัตหีบ รีกัตต้า 2018” ประกอบด้วยประเภท OK, SUPER MOD, 470, CATAMARAN, Keel Boat, LASER STANDART, LASER RADIAL, OPTIMIST, LASER 4.7, 420, Finn และ 29er มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 173 ลำ 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 201 คน ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันเรือใบแล้ว จะมีกีฬาประเภทใช้ใบ เข้าร่วมจัดการแข่งขันด้วย คือ การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ โดยชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย การแข่งขันไคท์บอร์ด โดยสมาคมไคท์บอร์ดประเทศไทย และการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ โดยสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดทำสนามแข่งขันในบริเวณใกล้เคียงกัน
                    การจัดการแข่งขัน สัตหีบ รีกัตต้า 2018 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox