image image Policy

บรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย


บรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือน ก.พ.61 เป็นต้นมา ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox