image image Policy

พิธีรับมอบหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox